PLEASE CONTACT OUR DEDICATED STAFF

For any questions or requests

Nordic Clean Pumps AS

Johannes Apeland

Johannes Apeland

CEO

Mail: johape@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 990 37 109

Kjell Erik Røvang

Kjell Erik Røvang

COB / R&D Manager

Mail: kjerov@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 928 19 295

Corina Iurian

Corina Iurian

Office Manager

Mail: faktura@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 463 81 438

Jan Magne Ueland

Jan Magne Ueland

Production Engineering

Mail: post@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 473 08 527

Anette Sjurseike

Anette Sjurseike

HR/HSEQ

Mail: anette@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 408 72 643

Jørgen Fjetland

Jørgen Fjetland

Elektro/Automation

Mail: jorgen@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 982 48 570

Andreas Moses Øygarden

Andreas Moses Øygarden

Mechanic / Production
Eirik Rånes Græsdal

Eirik Rånes Græsdal

Service Manager

Mail: Eirik@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 993 63 053

Magda Sæverud

Magda Sæverud

Mail: magda@nordiccleanpumps.no Mob.No: +47 930 53 377

Aivis Pugacs

Aivis Pugacs

Operator on Project
Awat Mehan Weldeab

Awat Mehan Weldeab

Apprentice in Industrial Mechanics
Eirik Eliassen Røvang

Eirik Eliassen Røvang

Training within the ICT Serviceprofession
Janis Vavilovs

Janis Vavilovs

Operator on Project

Mob.No: 457 30 945

Martin Pugacs

Martin Pugacs

IT and Technical Drawer
Jardar Johannessen Apeland

Jardar Johannessen Apeland

Website Manager

Nordic Fish Control AS

Geir Inge Hosteland

Geir Inge Hosteland

Lang og bred erfaring innen oppdrett, erfaring fra en rekke arter fra rogn til matfisk/sjøklar; laks, ørret, piggvar, kveite, torsk, berggylt, rognkjeks og makrellstørje. Har tidligere hatt titler innen næringen som driftstekniker, driftsleder, daglig leder, produksjonsdirektør og produksjonssjef.

Thomas Langhelle

Thomas Langhelle

Lang og bred erfaring innen oppdrett, erfaring fra artene torsk, rognkjeks, gråsteinbit, laks og kveite. Har blant annet hatt titler som driftstekniker, driftsleder, prosjektleder, lokalitetsansvarlig og forretningsutvikler.

Tone Hatløy

Tone Hatløy

Utdannet biolog, flere års erfaring som driftsleder på settefiskanlegg på RAS-anlegg for rensefisk. Erfaring fra artene rognkjeks, berggylt, torsk og laks.

Kjell Erik Røvang

Kjell Erik Røvang

CONTACT US TODAY

Translate »